Over mij

Wanneer u bij mij een coachingstrajekt of Mediation overweegt, maakt u een keuze voor mijn manier van werken en mijn persoon.

De persoon Maaike
Graag vertel ik het een en ander over Maaike als persoon.

Een versje geeft goed weer waar de basis van mijn opvoeding ligt en dat nu voor mij dagelijks leidend is:

Je hebt twee handen. Geef ons er allebei een. Wij wijzen je de weg tot je zegt: ‘ Ik kan het wel alleen’.

Typerende uitspraken binnen mijn ouderlijk huis:

  • Neem altijd de tijd om elkaar te begroeten en afscheid te nemen als je weggaat. Dit geeft een gevoel van verbondenheid.
  • Wat je zelf kunt, moet je zelf doen. Probeer het maar. Van fouten kun je leren. Ik kan ook van jou leren. Je bent nooit te oud om te leren.
  • Je bent voor succes geboren.
  • Er bestaan geen domme vragen.
  • Maak van je hart geen moordkuil.
  • Je hoeft je stem niet te verheffen om gehoord te worden.
  • ‘Make love not war’. Maak het goed. Er is al genoeg ellende in de wereld.

 

Er is oprechte aandacht. We spraken over gedachten, gevoelens en daaruit voortvloeiende handelingen.

Er werd vroeger veel gelezen, kunst en cultuur ontdekt, gestudeerd en nagedacht en je werd uitgedaagd om te leren en na te denken over het leven van jongs af aan. Een groot goed. Daar is mijn interesse gegroeid om mensen te helpen zichzelf weer te kunnen helpen. Ik ben medisch maatschappelijk werker/coach en mediator geworden en heb inderdaad veel mensen bij de hand kunnen nemen en in hun kracht kunnen zetten om conflicten groot of klein met anderen op te lossen. Ze kunnen weer samen verder.

Conflicten zijn bijna onvermijdelijk in het leven. Conflicten leiden vaak tot groei, mits er aandacht is voor het proces (zoektocht) van ontstaan (de bron) van het conflict tot het opruimen ervan (oplossing). Zelf heb ik dat in mijn leven ook meegemaakt. Je kunt dit proces niet alleen doorlopen. Je hebt anderen nodig. Als mediator of coach intrigeert deze zoektocht mij. Het drijft mij om te blijven zoeken, waardoor er openingen ontstaan voor oplossingen; mogelijkheden die beide partijen weer verder kunnen helpen. Zo ontstaat maatwerk.

Mijn werkwijze wordt veelal omschreven als vriendelijk, empathisch en doelgericht Ik ben een professional die respectvol en actief kan luisteren.  Ik ben gevoelig voor sfeer en ik zorg voor rust. Ik blijf neutraal en onpartijdig. Ik werk gestructureerd en faciliteer het proces. Ik ben een instrument om de algehele communicatie te verbeteren. Ik blijf altijd in ieder proces op zoek naar ieders eigen kracht, inmiddels al ruim 20 jaar met veel enthousiasme en plezier.

 

Het gaat niet om wat je doet maar om hoe je het doet. Het gaat niet om wat je ziet, maar om hoe je er naar kijkt.

 

Beroepscode
Als coach handel ik volgens de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker.

Specialisaties

  • Coaching van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
  • Coaching van mensen tijdens ziekte- en/of revalidatieproces en na een ongeval.

 

linkedin linkedin linkedin mailto