↑ Terug naar Mediation

Familie

Familie mediaton

Familie mediation is een specialisatie binnen de mediation waarbij men zich bezighoudt met conflicten op gezins- of familieniveau. In het algemeen valt er een aanzienlijke diversiteit aan conflicten onder familie mediation, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan conflicten bij:

  • Oud zeer
  • Familieruzies
  • Zorg- en omgang tussen familieleden
  • Echtscheidingen

Speelt één van deze problemen ook in jouw familie? Dan kan mediation een uitkomst zijn. Ik kan bemiddelen en zorgen dat de communicatie wordt hersteld en er werkbare afspraken kunnen worden gemaakt.