↑ Terug naar Coaching

Zorg en Welzijn

Bemiddeling tussen patiënt en behandelaar

Mijn bemiddeling is er op gericht de communicatie te verbeteren tussen patiënt en behandelaar. De verantwoordelijkheid ligt bij jou en jouw behandelaar. Het doel is een samenwerking die niet paternalistisch is en gericht is op de autonomie van de patiënt. De bemiddeling gaat uit van twee experts en gaat daarmee uit van een gelijkwaardige communicatie tussen beiden.
Het effect van deze bemiddeling is dat:

  • De betrokkenheid van jou als cliënt bij het consult wordt vergroot.
  • Jouw verhalen er toe doen.
  • De interventies meer gericht zijn op jouw behoeften en wensen.

Bij deze manier van werken wordt uitgegaan van:

  • Patiëntgerichte zorg: Dit is zorg waarbij minder aandacht is voor technologieën als wel voor jou als patiënt als persoon met fysieke, emotionele en relationele dimensies.
  • Patiënt empowerment: hiërarchische relaties worden ingeruild voor participatieve relaties; je wordt sterker gemaakt om gelijkwaardig aan de relatie deel te nemen. Je wordt daarvoor in staat gesteld om zelf te beslissen.
  • Gezamenlijke besluitvorming: U besluit samen in een goede relatie hoe de behandeling er uit gaat zien. Je behandelaar vraagt je toestemming voor de behandeling. Goede informatie-uitwisseling gaat daar aan vooraf.
  • Zelfmanagement: verwijst naar het goed zorgen voor jezelf. Mijn ondersteuning is er op gericht jouw zelfsturend vermogen te vergroten. Een onderdeel van de communicatie kan zijn, dat je besluit een individueel zorgplan op te stellen met persoonlijke behandeldoelen.