↑ Terug naar Coaching

Arbeid

Coaching bij Vitaal werken

 • Ik kan wanneer je tijdelijk (deels) arbeidsongeschikt of minder productief bent, ondersteunen en bemiddelen richting arbeidsmogelijkheden bij je werkgever
 • Coaching op basis van (familie) netwerkberaad/ steunstructuur.
 • Bemiddelen tussen jou, de HR adviseur, jouw leidinggevende en de aangewezen bedrijfsarts om communicatie te verbeteren.
 • Ondersteunen bij de verplichte dossiervorming in het kader van de Verbetering Wet Poortwachter vanuit jouw perspectief als klant.
  Doelstelling Bemiddeling Vitaal werken:
  # Plezier en voldoening in je werk
  # Zelden gespannen, boos zijn of stress als probleem ervaren
  # Enthousiast en gewaardeerd voelen en worden
  # Initiatieven ontplooien en pro- actief zijn